۱۲ ۰۹, ۱۳۹۸

کاربرد توابع MID-FIND-CELL

By |۱۳۹۸-۹-۱۲ ۱۰:۲۳:۱۷ +۰۰:۰۰آذر ۱۲ام, ۱۳۹۸|توابع اکسل|1 ديدگاه

کاربرد توابع MID-FIND-CELL ترفند استخراج نام شیت ها در اکسل گاهی اوقات لازم است که نام شیت های اکسل را استخراج کرده و برای مقاصد مختلف در یک سلول درج کنیم. یک نمونه عملی و کاربردی از این ترفند را می توانید  در "فرم ورود و خروج حرفه ای" اکسل ببینید که از نام شیت به جای کد پرسنلی استفاده شده است. تذکر: فرم فوق یک فرم حقوق و دستمزد می باشد که تماماً در محیط اکسل طراحی شده است. کاربرد توابع MID-FIND-CELL [...]

۲۶ ۱۰, ۱۳۹۶

توابع کاربردی و مفید اکسل

By |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۰۵:۳۴:۴۲ +۰۰:۰۰دی ۲۶ام, ۱۳۹۶|آموزش اکسل|80 Comments

توابع کاربردی و مفید اکسل در این مقاله 14 فرمول و تابع ساده و کاربردی اکسل را با ذکر مثال بررسی می کنیم. توابع UPPER , LOWER , PROPER این توابع فقط برای متن های لاتین کاربرد دارند مثال: میخواهیم اثر توابع فوق را روی رشته متنی "miCRoSoFt ExcEl SoftWare " ببینیم =UPPER("miCRoSoFt ExcEl SoftWare " )                          MICROSOFT EXCEL SOFTWARE همانطور که می بینید تابع UPPER تمام حروف را به صورت حروف بزرگ نمایش می دهد =LOWER("miCRoSoFt ExcEl SoftWare " )                          microsoft excel software تابع [...]

۲۰ ۰۲, ۱۳۹۶

تبدیل اعداد منفی به صفر با استفاده از تابع MAX در اکسل

By |۱۳۹۶-۴-۲۳ ۱۲:۳۶:۰۶ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۶|آموزش اکسل|15 Comments

تابع max به جای تابع IF فرمول کلی =MAX(value,0) توضیحات  برای تبدیل اعداد منفی به صفر بدون آنکه تأثیری روی اعداد مثبت داشته باشد می توانیم از تابع MAX استفاده کنیم در مثال بالا فرمول سلول D3 به این شکل نوشته شده است =MAX(C3-B3,0) مزیت فرمول MAX در آن است که با داده های کوچک (حتی دو مقدار) به خوبی کار می کند این فرمول چگونه کار می کند؟ تابع MAX دو یا چند مقدار را با هم مقایسه کرده و بیشترین آنها را نمایش [...]

۱۲ ۱۲, ۱۳۹۴

توابع Count و SUM

By |۱۳۹۸-۲-۱۸ ۰۸:۴۰:۴۸ +۰۰:۰۰اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۴|توابع اکسل|1 ديدگاه

توابع شمارش و جمع توابع شمارش و جمع COUNT و SUM  از پرکاربردترین توابع دراکسل هستند. این توابع به تنهایی و یا باتابع IF مورد استفاده قرار می گیرند. شما می توانید عمل جمع و شمارش را بر اساس یک یا چند شرط انجام دهید. در این پست کاربرد این توابع را با چند مثال ساده بررسی می کنیم. Count | Countif | Countifs | Sum | Sumif | Sumifs تابع COUNT برای شمارش مقادیر عددی می توانید از این تابع استفاده کنید. مثال: در سلول [...]

۹ ۱۲, ۱۳۹۴

خطاهای فرمول نویسی در اکسل

By |۱۳۹۶-۵-۶ ۱۰:۲۷:۱۲ +۰۰:۰۰اسفند ۹ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|1 ديدگاه

خطاهای فرمول نویسی در اکسل | #NAME? error | #VALUE! error | #DIV/0! error | #REF! error هنگام کار در اکسل ممکن است با این خطاها برخورد کرده باشید.در این پست خطاهایی که هنگام فرمول نویسی در اکسل با آنها برخورد می کنیم و روش رفع این خطاها را خدمت شما عزیزان تقدیم می کنم. خطای ##### وقتی در یک سلول این خطا ظاهر می شود معنی آن این است که عزض سلول برای نمایش محتوای سلول کافی نیست . مثال هرض ستون A2 برای [...]

۷ ۱۲, ۱۳۹۴

توابع متنی اکسل

By |۱۳۹۶-۴-۲۶ ۰۷:۱۵:۵۹ +۰۰:۰۰اسفند ۷ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|بدون ديدگاه

توابع متنی اکسل در این پست تعدادی از توابع متنی اکسل را مورد بررسی قرار می دهیم. Join Strings | Left | Right | Mid | Len | Find | Substitute تابع Join Strings  یا الحاق رشته ها برای الحاق (اتصال) دو رشته متنی از عملگر & استفاده می کنیم. مثال: می خواهیم محتویات سلول های A1 و B1 را با هم ترکیب کنیم. توابع متنی اکسل برای ایجاد فاصله بین دو رشته از " " استفاده می کنیم. برای الحاق رشته ها [...]

۱۷ ۰۶, ۱۳۹۴

جمع فروش هفته آخر در اکسل

By |۱۳۹۸-۶-۱۹ ۰۶:۴۱:۰۲ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|2 Comments

جمع فروش هفته آخر در این پست می خواهم روش محاسبه فروش و میانگین هفت روز آخر را بدون توجه به اینکه جدول اطلاعات دارای چند ردیف باشد خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کنم. فرض کنید دارای جدولی از فروش در تاریخ های مختلف هستید (شکل زیر) و هر روزه نیز اطلاعات جدیدی به این جدول افزوده می شود. می خواهیم با استفاده از چند فرمول و ترکیب کردن این فرمول ها به صورت پویا همیشه جمع و میانگین فروش آخرین هفت روز را محاسبه [...]

۱۱ ۰۶, ۱۳۹۴

توابع INDEX+MATCH

By |۱۳۹۶-۴-۲۶ ۱۲:۱۰:۴۸ +۰۰:۰۰شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|13 Comments

توابع INDEX+MATCH در اینکه تابع VLOOKUP یکی از قوی ترین و مفیدترین فرمول هاست شکی نیست. اما این تابع دارای یک اشکال اساسی است، شما نمی توانید توسط این تابع عملیات جستجو به سمت راست را انجام دهید. (اگر جهت صفحه فارسی باشد جستجو به سمت راست و اگر انگلیسی باشد جستجو به سمت چپ امکان پذیر نیست) فرض کنید در جدول زیر برای آنکه بدانیم مقدار فروش چه کسی 2133 تومان می باشد تابع VLOOKUP نمی تواند این کار را انجام دهد. چون تابع [...]

۱۲ ۰۴, ۱۳۹۴

کاربرد تابع IF 

By |۱۳۹۸-۶-۲۰ ۰۶:۲۶:۴۷ +۰۰:۰۰تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|1 ديدگاه

کاربرد تابع IF در اکسل یکی از توابع بسیار مفید و کاربردی اکسل تابع IF می باشد. با استفاده از این تابع می توان با توجه به شرایط دلخواه، جواب مورد نظر را به دست آورد. به عنوان مثال در لیست حقوق و دستمزد افراد (شکل زیر) در ستون مالیات می توان با قرار دادن تابع IF به شرط برقرار بودن رابطه خاصی مالیات را محاسبه نمود. کاربرد تابع IF در اکسل ساختار تابع شکل کلی تابع IF به صورت  (مقدار اگر شرط [...]

عنوان

Go to Top