نرم افزارهای انبارداری امروزه جزء اساسی ترین نیازهای هر شرکت و سازمانی می باشند.

اما مشکل اصلی برای بسیاری از کاربران پیچیدگی، قیمت بالا و امکانات بسیار این نرم افزارهاست که هیچوقت به بسیاری از این امکانات نیاز ندارند.

در واقع هزینه زیاد و زمان یادگیری طولانی مانع از تهیه این نرم افزارها می شود.

برای جلوگیری از مشکلات ذکر شده نرم افزاری تهیه شده و  تقدیم حضور میگردد که به سادگی نیازهای شما را برآورده کرده و شما را از خرید نرم افزارهای پیچیده و گران قیمت بی نیاز می کند.

در این نرم افزار جهت جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی، پیام های لازم در هنگام کار برای کاربر به نمایش در می آید.

ضمناً برای ثبت اطلاعات تا 50000 ردیف فرمول نویسی شده و در صورت نیاز بیش از این مقدار، به سادگی قابل اضافه شدن می باشد.

اصول اساسی انبار داری و نیازهای اصلی در این نرم افزار پیش بینی شده است و می تواند برای کنترل موجودی شرکت های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.