یکصد و یک ماکروی اکسل

۱۵,۰۰۰ تومان

تعداد فروخته شده: 2

مجموعه ای از ماکروهای کاربردی برای مقاصد مختلف که هر ماکرو در یک فایل اکسل نوشته شده است. این مجموعه که دارای 9 فصل می باشد شامل یکصد و یک فایل اکسل می باشد.

دسته:

یکصد و یک ماکروی اکسل
مجموعه ای از ماکروهای کاربردی برای مقاصد مختلف که هر ماکرو در یک فایل اکسل نوشته شده است. این مجموعه که دارای 9 فصل می باشد شامل یکصد و یک فایل اکسل می باشد.
در هر شیت معمولاً یک دکمه برای اجرای ماکروی نوشته شده وجود دارد که با کلیک بر روی این دکمه نتیجه ماکرو را می بینید. و با فشار کلیدهای ترکیبی Alt+F11 می توانید کد نوشته شده را ببینید.
شما به راحتی می توانید کدهای نوشته شده را در برنامه های خود مورد استفاده قرار دهید و یا از این کدها برای آموزش الگو بگیرید.
دوستان عزیز توجه داشته باشید چون این مجموعه به زبان انگلیسی می باشد، لذا اگر دارای پایه زبان انگلیسی حداقل نیستید این مجموعه شاید برای شما مناسب نباشد.
در زیر تعدادی از عناوین این مجموعه و همچنین تصاویر از محیط این برنامه ها را مشاهده می کنید.

Macro 1 Creating a New Workbook From Scratch
Macro 2 Saving a Workbook when a Particular Cell is changed
Macro 3 Saving a Workbook Before Closing
Macro 4 Protect an Existing Workbook on Close
Macro 5 Unprotect an Existing Workbook on Open
Macro 6 Open a Workbook to a Specific Tab
Macro 7 Opening a Specific Workbook Defined by the User
Macro 8 Determine if a Workbook is Already Open
Macro 9 Determine if a Workbook Exists in a Directory
Macro 10 Refresh All Data Connections in Workbook on Open
Macro 11 Close all Workbooks in One Go
Macro 12 Open all Workbooks in a Directory
Macro 13 Print all Workbooks in a Directory
Macro 14 Preventing the Workbook from Closing until a Cell is Populated
Macro 15 Create a Backup of Current Workbook with Todays Date
Macro 16 Adding and Naming a New Worksheet
Macro 17 Delete all but the Active Worksheet
Macro 18 Hide all but the Active Worksheet
Macro 19 Unhide all Worksheets in a Workbook
Macro 20 Moving Worksheets Around

یکصد و یک ماکروی اکسل

یکصد و یک ماکروی اکسل

یکصد و یک ماکروی اکسل

یکصد و یک ماکروی اکسل

یکصد و یک ماکروی اکسل

یکصد و یک ماکروی اکسل

یکصد و یک ماکروی اکسل

یکصد و یک ماکروی اکسل

یکصد و یک ماکروی اکسل

یکصد و یک ماکروی اکسل

یکصد و یک ماکروی اکسل

یکصد و یک ماکروی اکسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

Go to Top