کنترل پرداختی پرسنل

۱۵,۰۰۰ تومان

تعداد فروخته شده: 1

این نرم فایل برای کنترل پرداختی به پرسنل سازمان شما طراحی شده است و کار با آن بسیار ساده است.
این فایل از سه شیت به شرح زیر تشکیل شده است
شیت مشخصات پرسنل
شیت پرداخت ها
شیت گزارش پرداخت

 

راهنمای کنترل پرداختی پرسنل

این فایل برای کنترل پرداختی به پرسنل سازمان شما طراحی شده است و کار با آن بسیار ساده است.
این فایل از سه شیت به شرح زیر تشکیل شده است
شیت مشخصات پرسنل
شیت پرداخت ها
شیت گزارش پرداخت
1- شیت مشخصات پرسنل
برای شروع ابتدا مشخصات کلیه کارکنان سازمان خود را مطابق فرمت داده شده وارد کنید
در ستون” کد پرسنلی” برای هر شخص یک کد منحصر به فرد را وارد کنید.
تذکر: در صورت ورود کد تکراری، توسط برنامه هشدار لازم صادر می شود و اجازه ورود کد تکراری را نمی دهد
در سایر ستونها اطلاعات نام، نام خانوادگی و سمت را وارد کنید
در این نرم افزار تعداد 200 نفر پیش بینی شده است که در صورت نیاز به نفرات بیشتر کافی است فرمت را به تعداد نفرات دلخواه اعمال کنید
2- شیت پرداخت ها
در شیت “پرداخت ها” برای شخص دریافت کننده کد پرسنلی را وارد کرده و سپس مبلغ و تاریخ دریافت مبلغ را در ستون های مرتبط وارد نمایید
تذکر: در این شیت شماره ردیف به صورت خودکار تکمیل شده و نباید آن را تغییر دهید
3- شیت گزارش پرداخت
در شیت “گزارش پرداخت” فقط کد پرسنلی شخص موردنظر را وارد کنید
اگر شخص مورد نظر مبالغی را دریافت کرده باشد ، کلیه دریافتی ها همراه با شماره ردیف مربوطه و تاریخ دریافت در جدول لیست می شوند
ضمناً دریافتی های شخص مورد نظر در جدول پرداخت با رنگ متمایز مشخص می شوند.

تصاویر محیط نرم افزار

عنوان

Go to Top