مجموعه برنامه های کاربردی اکسل

۰ تومان

تعداد فروخته شده: 4

در این مجموعه تعدادی از برنامه های کاربردی و مورد نیاز قرار داده شده است. این برنامه ها همگی در محیط اکسل تهیه شده اند و کاربردی بسیار ساده دارند.

راهنما و روش استفاده از هر کدام در صفحه همان نرم افزار توضیح داده شده است

نرم افزارهای کاربردی اکسل

در این مجموعه تعدادی از برنامه های کاربردی و مورد نیاز قرار داده شده است. این برنامه ها همگی در محیط اکسل تهیه شده اند و کاربردی بسیار ساده دارند.

راهنما و روش استفاده از هر کدام در صفحه همان نرم افزار توضیح داده شده است

لیست برنامه های کاربردی این مجموعه به شرح ذیل می باشد.

تقویم شمسی

تقویم میلادی

سررسید چک

تبدیل عدد به حروف فارسی

قرعه کشی 1

قرعه کشی 2

محاسبه سود تسهیلات بانکی

محاسبه اختلاف تاریخ های شمسی

برنامه های کاربردی

شکل 1

تقویم شمسی

در این تقویم با وارد کردن سال مورد نظر تقویم همان سال در محیط اکسل نمایش داده می شود. این تقویم قابلیت پرینت را داشته و می توانید رنگ بندی آن را به دلخواه تغییر دهید

تذکر: راهنمای تغییر رنگ در داخل نرم افزار توضیح داده شده است که به سادگی قابل انجام می باشد.

برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی

شکل 2

تقویم میلادی

در این تقویم نیز با وارد کردن سال مورد نظر تقویم همان سال در محیط اکسل نمایش داده می شود. این تقویم قابلیت پرینت را داشته و می توانید رنگ بندی آن را به دلخواه تغییر دهید

برنامه های کاربردی

شکل 3

سررسید چک

در این نرم افزار می توانید مشخصات چک های صادره را وارد کرده و در زمان لازم هشدارهای مورد نیاز همراه با رنگ بندی مناسب جهت یادآوری سررسید چک ها به شما اعلام میگردد.

برنامه های کاربردی

شکل 4

ضمناً از این نرم افزار می توانید برای یادآوری قرار ملاقات و دیگر مناسبت ها با اندکی تغییر در فایل استفاده نمایید.

تبدیل عدد به حروف

در این نرم افزار با وارد کردن یک عدد مثبت صحیح و حداکثر 12 رقمی می توانید معادل حروفی آن را به صورت فارسی داشته باشید.

برنامه های کاربردی

شکل 5

و در بسیاری از موارد که عدد بدست آمده در هر لحظه تغییر می کند راه حل مناسبی جهت صرفه جویی در وقت می باشد.

روش استفاده در داخل نرم افزار توضیح داده شده است.

قرعه کشی

این نرم افزار شامل دو شیت می باشد که در یکی از شیت ها اسامی شرکت کنندگان وارد می شود و در شیت دوم با یک کلیک قرعه کشی بین همه افراد حاضر در لیست و یا تعدادی از آنها انجام می گیرد.

این نرم افزار برای قرعه کشی که به نام وام کوچه معروف شده بسیار کاربردی می باشد.

برنامه های کاربردی

شکل 6

برنامه های کاربردی

شکل 7

محاسبه سود تسهیلات بانکی

در این نرم افزار فرمول کلی محاسبه اقساط بانکی آورده شده و شما می توانید با وارد کردن اطلاعات مقدار وام دریافتی، تعداد اقساط و سود متعلقه، میزان هر قسط و سود کلی که بانک از شما دریافت می کند را بدست آورید.

برنامه های کاربردی

شکل 8

محاسبه اختلاف تاریخ های شمسی

در این نرم افزار با وارد کردن تاریخ های شروع و پایان  تعداد کل روزهای بین دو تاریخ، تعداد روز، ماه و سال نمایش داده می شود.

برنامه های کاربردی

شکل 9

در این مجموعه به مرور برنامه های کاربردی دیگری اضافه خواهد شد که به صورت رایگان به خریداران قبلی این مجموعه اهداد خواهد شد.

 

 

Go to Top