نرم افزار تحت اکسل روش های ارزیابی حمل دستی بار

۴۵,۰۰۰ تومان

تعداد فروخته شده: 2

ارزیابی ارگونومی روش های دستی حمل بار و تعیین امتیاز نوع خطر با توجه به تعداد زیاد حالات و متغییرها کاری بسیار وقت گیر می باشد

 

نرم افزار تحت اکسل روش های ارزیابی حمل دستی بار

شامل PUlling- Pushing- Carring معادلات Niosh و Multitask – جداول اسنوک

روش های ارزیابی حمل دستی بار

ارزیابی ارگونومی روش های دستی حمل بار و تعیین امتیاز نوع خطر با توجه به تعداد زیاد حالات و متغییرها کاری بسیار وقت گیر می باشد . برای کسانی که مسئولیت تهیه گزارش و ارزیابی ریسک حمل دستی بار را بر عهده دارند کاری خسته کننده می باشد. در این محصول که در محیط اکسل انجام شده است شما کافی است فقط حالات مختلف پوسچر را مشخص نمایید و نرم افزار گزارش نهایی را با توجه به نوع حالات انتخابی برای شما مشخص می کند.

این نرم افزار می تواند در وقت شما بسیار صرفه جویی کرده و نتیجه گزارش نیز عاری از هرگونه خطا و اشتباه می باشد.

خطرات کشیدن و هل دادن بار

کشیدن و هل دادن بار دارای خطراتی برای بدن انسان می باشد. این خطرات در نوع کار،شخص انجام دهنده، نوع بار، محیط و تجهیزات نهفته می باشد.

نوع کار:

موارد زیر باعث افزایش خطرات می شود :

1- سطوح ناهموار با شیب تند  2- افزایش تعداد هل دادن و کشیدن بدون وجود استراحت کافی               3- وجود موانع و پاگیرها          4- تلاش فراوان در شروع کردن و خاتمه کار   5- هل دادن و کشیدن های تکراری   6- حالت دستها در حین انجام کار مخصوصا وضعیت مچ و ارتفاع شانه ها بسیار مهم است.

شخص انجام دهنده:

 1- افراد دارای قابلیت ها و توانایی های مختلفی می باشند. برای مثال: برای یک کارگر بلند قد هل دادن یک گاری با دستگیره های در ارتفاع پایین بسیار دشوار است در حالیکه یک کارگر کوتاه قد حتی نمی تواند آن چیزی را که پشت گاری می باشد ببیند.

2-محدودیت هایی مثل:  بیماری، معلولیت، بارداری و … می تواند درکاهش توانایی کارگر در انجام کار ایمن مهم باشد.

3-ممکن است کار به ظرفیت ها و توانایی های جدیدی نیاز داشته باشد. بنابراین باید در نحوه انجام کار بیشتر دقت کرد.

4-دستورالعمل و آموزش های اختصاصی در این امر بسیار مهم است.

نوع بار:

1- بررسی وزن بار و وزن تجهیزات توسط کارگر        2- اطمینان از مناسب بودن و ثابت بودن بار.

 3- تهیه نقشه حرکتی و اطمینان از اینکه حمل کننده بتواند آن طرف بار را ببیند.

 محیط:

1- شرایط محیطی مثل دما، روشنایی و جریان هوا

2-  محیط مرطوب و گرم (مثل نانوایی) و تاثیر آن در شروع خستگی در فرد

3- افزایش جریان هوا و نقش آن در افزایش انرژی جهت هل دادن و به خطر انداختن ثبات بار

4-  سردبودن بیش از حد هوا

5-  ناکافی بودن روشنایی محیط

6- پوسچرهای نامناسب و ایجاد خطر برای کارگر

7-  وجود فضاهای محدود و سکندری خوردن،لیز خوردن و …

تجهیزات

1- اطمینان از مناسب بودن و سالم بودن تجهیزات

2- وجود سیستم نگهداری مناسب برای مراقبت از تجهیزات حمل

3- اطمینان از سالم بودن چرخهای گاری حمل بار بویژه در محیطهای گرم و دارای کف پوش

4- ارتفاع دستگیره های گاری و تناسب آن با شخص حمل کننده بار

5- وجود ترمز برای گاریهای حمل بار

نرم افزار ارزیابی ارگونومی به روش REBA

تصاویر محیط نرم افزار

ارگونومی به روش MAC

روش های حمل دستی بار

روش های ارزیابی حمل بار

حمل بار به روش Wish

عنوان

Go to Top