ثبت و گزارش مرخصی، مأموریت و غیبت – بهمن ماه 1402

۹۹,۰۰۰ تومان

تعداد فروخته شده: 3

فایل ثبت و گزارش گیری مرخصی، مأموریت و غیبت نرم افزاری است که تحت اکسل تهیه شده و شما به سادگی قادر خواهید بود که خروج پرسنل شرکت خود را ثبت و پیگیری نمایید

راهنمـای استفــاده از نـرم افــــزار

دانلود فایل راهنما

ثبت و گزارش گیری مرخصی

این فایل برای ثبت و گزارش گیری از مرخصی، مأموریت و غیبت پرسنل سازمان / شرکت شما طراحی شده است و کار با آن بسیار ساده است.

این فایل از شش کاربرگ (شیت) به شرح زیر تشکیل شده است

کاربرگ راهنما (همین کاربرگ)

کاربرگ پرسنل

کاربرگ ثبت مرخصی

کاربرگ گزارش تفکیکی

کاربرگ گزارش سالانه

کاربرگ گزارش ماهانه

1- کاربرگ راهنمای استفاده از فایل (همین صفحه)

2- کاربرگ پرسنل

برای شروع ابتدا مشخصات کلیه کارکنان سازمان خود را مطابق فرمت داده شده وارد کنید

در ستون” کد پرسنلی” برای هر شخص یک کد منحصر به فرد را وارد کنید.

تذکر: در صورت ورود کد تکراری، توسط برنامه هشدار لازم صادر می شود و اجازه ورود کد تکراری را نمی دهد

در سایر ستونها اطلاعات نام، نام خانوادگی و … را وارد کنید

در این نرم افزار برای تعداد 250 نفر فرمول نویسی شده است که در صورت نیاز می توانید فرمول ها و فرمت را به تعداد دلخواه کپی کنید

تذکر: در این کاربرگ با وارد کردن کد پرسنلی، کادر کشی جدول به صورت خودکار تکمیل می شود.

3- کاربرگ ثبت مرخصی

برای ثبت مرخصی، مأموریت و غیبت به ترتیب زیر عمل کنید:

ابتدا شماره پرسنلی را وارد کنید

در صورتی که شماره پرسنلی وارد شده در کاربرگ ثبت مرخصی در لیست پرسنل ثبت نشده باشد، پیامی از سوی سیستم نمایش داده می شود

سپس مدت زمان خروج به ساعت را وارد کنید

تاریخ خروج را وارد کنید

تذکر: با قرار گرفتن در ستون تاریخ فرمت تاریخ به شما نمایش داده می شود و در صورت وارد کردن فرمت نادرست، سیستم با نمایش پیامی از ورود تاریخ جلوگیری می کند

علت خروج را از لیست کشویی انتخاب کنید (خروج می تواند یکی از سه حالت مرخصی، مأموریت و یا غیبت باشد)

در صورت انتخاب هر کدام از انواع مرخصی، مأموریت و یا غیبت، ساعت خروج در ستون مربوط به آن درج می گردد

در صورتی که در ستون علت خروج گزینه مرخصی را انتخاب کرده باشید، حتماً باید نوع مرخصی را از لیست کشویی انتخاب نمایید. در غیر این صورت سیستم به شما پیام می دهد

نکته: سطرهای هایلایت شده (رنگ متمایز) نشانگر ساعت های خروج شخصی هستند که شماره پرسنلی آن شخص در کاربرگ گزارش تفکیکی وارد شده است

4- کاربرگ گزارش تفکیکی

در این کاربرگ با وارد کردن کد پرسنلی هر شخص در کادر مشخص شده اطلاعاتی به شرح ذیل نمایش داده می شود

مرخصی، مأموریت و غیبت در یک جدول همراه با تاریخ خروج

مرخصی، مأموریت و غیبت در جدول های جداگانه به تفکیک ماه های سال

مرخصی های استفاده شده در جدولی جداگانه به تفکیک نوع مرخصی مانند مرخصی استحقاقی، استعلاجی و …

5- کاربرگ گزارش سالانه

در کاربرگ گزارش سالانه کلیه اطلاعات مرخصی، مأموریت و غیبت به تفکیک ماههای سال برای کلیه پرسنل ثبت می شود

با وارد کردن کد پرسنلی در ستون مربوطه جمع مرخصی، مأموریت و غیبت به تفکیک ماههای سال در جدول درج می گردد

ضمناً در انتهای این لیست، جدولی وجود دارد که جمع کل مرخصی، مأموریت و غیبت را در طول سال برای هر شخص نمایش می دهد.

5- کاربرگ گزارش ماهانه

تصاویر محیط برنامه

فرم ثبت مشخصات پرسنل

ثبت و گزارش گیری مرخصی

ثبت خروجی پرسنل

ثبت و گزارش گیری مرخصی

گزارش تفکیکی مرخصی

ثبت و گزارش گیری مرخصی

گزارش سالانه مرخصی، مأموریت و غیبت

ثبت و گزارش گیری مرخصی

گزارش کل مرخصی سالانه

ثبت و گزارش گیری مرخصی

گزارش تجمعی ماهانه

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

عنوان

Go to Top