امروز : دوشنبه , ۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۶

در این مقاله ساختار و کاربرد توابع COUNT و COUNTA در اکسل را خدمت تمام همراهان عزیز تقدیم می کنم.

از تابع COUNT جهت شمارش اعداد یک ناحیه انتخابی استفاده می کنیم. فرم کلی توابع COUNT  و COUNTA به شکل زیر می باشند.

=COUNT(value1, [value2], …)

=COUNTA(value1, [value2], …)

 

در این تابع Value1 یک مقدار یا یک ناحیه است که می خواهیم تعداد آن را شمارش کنیم.  Value2و … مقادیر دیگری هستند که در صورت تمایل می توانیم انتخاب کنیم.

به طور کلی در تمام توابع و فرمول های اکسل هر جا که یک مقدار درون علامت [ ] قرار گیرد نوشتن آن اختیاری (Optional) می باشد.

در تابع COUNT می توان تا حداکثر ۲۵۵ مقدار را ذکر کرد.

مثلاً برای شمارش تعداد اعداد واقع در ناحیه A1:A20 از تابع COUNT به شکل زیر استفاده می کنیم.

=COUNT(A1:A20)

اگر در ناحیه A1:A20 که شامل ۲۰ سلول می باشد فقط ۸ مقدار عددی داشته باشیم و بقیه سلول ها مقادیر غیر عددی باشند، نتیجه تابع فوق برابر ۸ خواهد بود. به عبارت دیگر این تابع مقادیر عددی را شمرده و از شمردن سلول هایی که دارای مقادیر غیر عددی باشند چشم پوشی می کند.

برای آنکه بتوانیم تمام محتویات یک ناحیه را شمارش کنیم باید از تابع COUNTA استفاده نماییم.

تابع COUNTA تعداد سلول های غیر خالی شامل مقادیر عددی و غیر عددی را شمارش می کند..

مثال ۱:

نتیجه تابع (COUNT(23,12,Word,14%,#DIV/0!,Excel برابر ۳ خواهد شد (شمارش فقط عدد)

نتیجه تابع COUNTA(23,12,Word,14%,#DIV/0!,Excel) برابر ۶ خواهد شد (شمارش عدد و غیر عدد)

مثال ۲:

نتیجه تابع COUNT و COUNTA را در شکل زیر ملاحظه نمایید.

 

Count1

 

 

 

 

  • نويسنده: احمد شهبازی
  • نوشته شده در تاريخ : پنج شنبه , ۱۴ خرداد , ۱۳۹۴
  • بازدید: 1268 بازدید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *